PostHeaderIcon Hoşgeldiniz!

   Enstitümüz, dünyadaki teknoloji enstitüsü kavramına uygun olarak özellikle teknolojik alanlarda ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak üzere, ülkemizdeki iki yüksek teknoloji enstitüsünden biri olarak 1992 yılında kurulmuştur.

   Enstitü, kuruluş yıllarından itibaren genç, seçkin bir akademik kadro ile eğitim ve öğretimde uluslararası normları esas alan, öğrenci merkezli, proje esaslı eğitim yöntemleri kullanarak, ağırlıklı olarak lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim, araştırma yapmayı hedeflemiştir. Sıfırdan yaratılan bir altyapıyla, 1992 yılından bugünlere gelinmiştir.

Misyonumuz: Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır.”

Vizyonumuz: Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır.”

Temel Değerlerimiz:
İYTE Vizyonunu oluşturan temel stratejik eksenlere göre genişletilmiş değerlerimiz şu şekildedir;
- Kuruluş amacındaki yüksek teknolojiyi tercih ettiği ulusal öncelikli alanlara yaygınlaştırmada öncülük eden,
- Eğitimde çalışma ortamında iş birliğine dayalı, öğrenci odaklı ve uygulamalı öğrenim fırsatı sunarak dijital dönüşüm ve teknolojik değişime özgün ve nitelikli katkı veren,
- Çevreye ve insana duyarlı gelişimini sürdürülebilir biçimde koruyan,
- Dünyada liderlik ettiği tematik alanlarda saygın bir araştırma üniversitesi olmaktır. ”

PostHeaderIcon Hizmet Envanterlerimiz

Kurumsal
an image

Kurumsal hedef ve amaçların gerçekleşmelerini ölçmek, izlemek ve gereken önlemleri almak amacıyla mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak hareket edilmektedir. Bu konudaki düzenlemeler 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yapılmıştır.

İç kontrol sistemi
an image

Stratejik planda öngörülen hedef ve amaçlara ulaşmadaki riskleri ortadan kaldırabilmek amacıyla kurum iç kontrol sistemi kurulmuştur.

Performans ve faaliyet
an image

İç kontrol sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlar gözetilerek stratejik plan hazırlanması, stratejik plan hedef ve amaçlarının gerçekleşmelerini ölçen, hesap verebilirliğini ve mali saydamlığını sağlamak açısından da kamuoyuna açıklanan yıllık performans programlarının ve faaliyet raporlarının hazırlanması sağlanmaktadır.