Excel'e aktar...

Dok.N.[Filter]
Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Hizmetin Adı[Filter]
Son İşlem T.(Descending)[Filter]
İlk İşlem T.[Filter]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
v
[Condition]
1248
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi -> Diğer Harcamalar Muhasebe Kontrol Servisi
Taşınmaz Kira İşlemleri
21.10.2020
16.08.2017
1809Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıMuhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi -> Diğer Harcamalar Muhasebe Kontrol ServisiAylık Nakit Talep21.10.202027.09.2017
1269Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıStratejik Yönetim ve Planlamaİdare Faaliyet Raporu Hazırlanması 20.10.202016.08.2017
1267Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıStratejik Yönetim ve PlanlamaKurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması20.10.202016.08.2017
1238Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıStratejik Yönetim ve PlanlamaYatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporu20.10.202016.08.2017
1811Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıStratejik Yönetim ve PlanlamaBirim Faaliyet Raporu Hazırlama20.10.202027.09.2017
1266Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBütçe ve Performans Programı BirimiÖdenek Aktarma20.10.202016.08.2017
1261Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBütçe ve Performans Programı BirimiÖdenek Dağıtımı 20.10.202016.08.2017
1256Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBütçe ve Performans Programı BirimiÖdenek Gönderme 20.10.202016.08.2017
1255Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBütçe ve Performans Programı BirimiÖz Gelirlerin Takibi 20.10.202016.08.2017
1254Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBütçe ve Performans Programı BirimiPerformans Programı 20.10.202016.08.2017
1242Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBütçe ve Performans Programı BirimiYatırım Programı Revizesi 20.10.202016.08.2017
57Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBütçe ve Performans Programı BirimiCari Bütçe Teklifi Hazırlık Süreci20.10.202020.04.2017
1810Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBütçe ve Performans Programı BirimiAyrıntılı Harcama ve Finansman Programı20.10.202027.09.2017
1808Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBütçe ve Performans Programı BirimiTenkis İşlemi 20.10.202027.09.2017
1537Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBütçe ve Performans Programı BirimiGelir Fazlası Ödenek Ekleme20.10.202024.08.2017
1536Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBütçe ve Performans Programı BirimiGelirli Ödenek Kaydı20.10.202024.08.2017
327Fen FakültesiBölüm SekreterliğiGörevden Ayrılma ve İstifalar13.10.202006.07.2017
310Fen FakültesiBölüm SekreterliğiAraştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma13.10.202005.07.2017
289Fen FakültesiBölüm SekreterliğiÖğrencilerin Tez izlemesinde/Tez Öneri Savunmasında/Yeterlik Sınavında Görev Alacak Jürilere Davet Mektubu Gönderilmesi13.10.202005.07.2017
281Fen FakültesiBölüm SekreterliğiEnstitü Dışından/Özel Öğrenci Olarak Alınan Dersleri Saydırma13.10.202005.07.2017
283Fen FakültesiBölüm SekreterliğiDoktora Yeterlik Sınavı Sonucu13.10.202005.07.2017
280Fen FakültesiBölüm SekreterliğiBilimsel Hazırlık Programı13.10.202005.07.2017
288Fen FakültesiBölüm SekreterliğiTez Teslimi için Ek Süre Talebi13.10.202005.07.2017
287Fen FakültesiBölüm SekreterliğiTez Savunma Sınavında Düzeltme Almış Öğrencilerin Savunma Sınavı13.10.202005.07.2017
Sayfa: 1 / 74 (1833 öğe)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
72
73
74
Next