Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Hizmetin Adı[Filter]
Hizmetin Dayanağı
Hizmetten Yararlananlar
İş Akış Şeması
Görev Tanımı
Prosedür - Talimat
Kullanılan Form
Kontrol Ortamı Verileri
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
       
[Expand]
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Özel Kalem
Doğum İzin İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıÖzel KalemGörevlendirme İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıÖzel KalemKurumiçi Gelen Evrak
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıÖzel KalemKurumiçi Giden Evrak
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıÖzel KalemPersonel İzin ve Rapor İşlemleri ve Takibi