Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Hizmetin Adı[Filter]
Hizmetin Dayanağı
Hizmetten Yararlananlar
İş Akış Şeması
Görev Tanımı
Prosedür - Talimat
Kullanılan Form
Kontrol Ortamı Verileri
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
       
[Expand]
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri Birimi
Basılı Süreli Yayınların Rafa Çıkarılması ve Cilde Gönderilmesi İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıDestek Hizmetleri BirimiKütüphane Bilgisayar Kontrol İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıDestek Hizmetleri BirimiKütüphane Bina Kontrol İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıDestek Hizmetleri BirimiKütüphane Dvd Kopyalama İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıDestek Hizmetleri BirimiToplantı Salonu Kullanım İşlemleri