Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Hizmetin Adı[Filter]
Hizmetin Dayanağı
Hizmetten Yararlananlar
İş Akış Şeması
Görev Tanımı
Prosedür - Talimat
Kullanılan Form
Kontrol Ortamı Verileri
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
       
[Expand]
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme Birimi
ILL Süreci İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıKullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme Birimiİstatistik İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıKullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme BirimiKısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıKullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme BirimiKullanıcı İşlemleri İlişik Kesme
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıKullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme BirimiÖdünç Verme İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıKullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme BirimiOryantasyon Süreç İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıKullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme BirimiRaf Düzenleme İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıKullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme BirimiYıllık Sayım İşlemleri