Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Hizmetin Adı[Filter]
Hizmetin Dayanağı
Hizmetten Yararlananlar
İş Akış Şeması
Görev Tanımı
Prosedür - Talimat
Kullanılan Form
Kontrol Ortamı Verileri
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
       
[Expand]
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi
Bağış ve Yardım Alma Yolu İle Taşınır İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler BirimiDayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler BirimiMutemet İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler BirimiPiyasa Fiyat Araştırması Yapılarak Doğrudan Temin İle Satın Alma(Yurtdışı)
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler BirimiPiyasa Fiyat Araştırması Yapılarak Doğrudan Temin İle Satın Alma(Yurtiçi)
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler BirimiSatın Alma Yolu İle Taşınır Girişi
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler BirimiTaşınır Devir Alma İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler BirimiTaşınır Devir Etme İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler BirimiTek Yetki Belgesi Kullanılarak Doğrudan Temin ile Satın Alma(Yurtdışı)
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler BirimiTek Yetki Belgesi Kullanılarak Doğrudan Temin ile Satın Alma(Yurtiçi)
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol BirimiAmbarlar Arası Devir İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol BirimiDayanıklı Taşınırların İade İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol BirimiDüzeltme İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimiİç İmkânlarla Üretilen Taşınırların Giriş İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol BirimiSayım ve Yıl Sonu İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol BirimiTaşınır Kayıttan Düşme Çıkış İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol BirimiTaşınır Kontrol Yetkilisi İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol BirimiTüketim Malzemeleri Dönem Çıkış Raporu
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıMali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol BirimiTüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri