Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Hizmetin Adı[Filter]
Hizmetin Dayanağı
Hizmetten Yararlananlar
İş Akış Şeması
Görev Tanımı
Prosedür - Talimat
Kullanılan Form
Kontrol Ortamı Verileri
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
       
[Expand]
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sosyal Medya ve Görsel Birimi
Basılı Süreli Yayın İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıSosyal Medya ve Görsel BirimiKütüphane Sosyal Medya Hesapları Yönetim İşlemleri
[Expand]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıSosyal Medya ve Görsel BirimiKütüphane Web Sayfası Düzenleme İşlemleri