Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Hizmetin Adı[Filter]
Hizmetin Dayanağı
Hizmetten Yararlananlar
İş Akış Şeması
Görev Tanımı
Prosedür - Talimat
Kullanılan Form
Kontrol Ortamı Verileri
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
       
[Expand]
Personel Daire Başkanlığı
Özel Kalem
Kurum İçi Gelen Evrak
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıÖzel KalemKurum İçi Giden Evrak
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıÖzel KalemPersonel Kimlik Kartı Hazırlama
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıÖzel KalemYıllık İzinler