Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Hizmetin Adı[Filter]
Hizmetin Dayanağı
Hizmetten Yararlananlar
İş Akış Şeması
Görev Tanımı
Prosedür - Talimat
Kullanılan Form
Kontrol Ortamı Verileri
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
       
[Expand]
Personel Daire Başkanlığı
İdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğü
Aday Memurların Asli Memurluğa Atanması ve Hizmet Değerlendirme İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüArazide Görev Yapan Teknik Personel İçin Ek Özel Hizmet Tazminatı İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüAskerlik Hizmetini Borçlanma ve Borçlanılan Sürenin Değerlendirilmesi
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüAskerlik ile İlgili İşlemler (Ayrılış-Başlayış-Hizmet Değerlendirmesi)
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüBaşka Kuruma Nakil İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüBorçlanma ve Borçlanılan Süreleri Değerlendirme İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüDerece Terfi İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüEngellilerin İşe Yerleştirilmesi
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüGiyim Yardımı İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüGörev Yeri Değişikliği İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğüİdari Personel Hastalık Raporları
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğüİdari Personel İstifa İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğüİdari Personel Malulen Emeklilik İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğüİdari Personel Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğüİdari Personel Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğüİptal-İhdas İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğüİstekle Emeklilik Talebinde Bulunma
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüKademe ve Kıdem Terfi İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüKadro Nakli İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüKadrosu Bulunmayanların Derece Terfi İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüKamu Personeli Seçme Sınavı Sonuçlarına Göre Açıktan Atama İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüKorunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesi
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüMal Bildirim Beyanında Bulunma İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüMemuriyetten Çekilenlerin ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atama İşlemleri
[Expand]Personel Daire Başkanlığıİdari Özlük İşleri Şube MüdürlüğüNaklen Atama İşlemleri
Sayfa: 1 / 2 (35 öğe)
Prev
[1]
2
Next