Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Hizmetin Adı[Filter]
Hizmetin Dayanağı
Hizmetten Yararlananlar
İş Akış Şeması
Görev Tanımı
Prosedür - Talimat
Kullanılan Form
Kontrol Ortamı Verileri
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
       
[Expand]
Personel Daire Başkanlığı
Akademik Özlük Şube Müd.
5 Yılını Dolduran Personele Verilen Ücretsiz İzin ve Değerlendirme İşlemleri (Akademik Personel)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Araştırma Merkezi Müdür ve Üyelerinin Görevlendirilmesi
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Askerlik Nedeniyle Ücretsiz İzin İşlemleri (Akademik Personel)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Bölüm Başkanı/Anabilim Dalı Başkanı Ataması
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Dekan ve Yardımcıları/Enstitü Müdürü ve Yardımcıları/Yüksekokul Müdürü ve Yardımcıları Atama İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzin İşlemleri (Akademik Personel)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Emeklilik İşlemleri (Akademik Personel)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Görev Süre Uzatımı - Öğretim Görevlisi (Rektörlük Kadrosu)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Görev Süresi Uzatımı (Araştırma Görevlisi 33/a)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Görev Süresi Uzatımı (Araştırma Görevlisi 50/d)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Görev Süresi Uzatımı (Doktor Öğretim Üyesi)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Görev Süresi Uzatımı (Öğretim Görevlisi)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Hizmet Belgesi (Akademik Personel)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Hususi Damgalı Pasaport İşlemleri (Akademik Personel)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.İlişik Kesme İşlemleri (Azami Süre Bitimi)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.İlişik Kesme İşlemleri (Mezuniyet/Başarısızlık Nedeniyle)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.İstifa İşlemleri (Akademik Personel)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Kurul ve Komisyon Üyelerinin Görevlendirilmesi
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Kurum Dışı Nakil İşlemleri (Akademik Personel)
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Özlük Şube Müd.Kurumda Çalıştığına Dair Belge (Akademik Personel)