Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Hizmetin Adı[Filter]
Hizmetin Dayanağı
Hizmetten Yararlananlar
İş Akış Şeması
Görev Tanımı
Prosedür - Talimat
Kullanılan Form
Kontrol Ortamı Verileri
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
       
[Expand]
Personel Daire Başkanlığı
Akademik Kadro Atama Şube Müd.
Akademik Kadro Değişiklikleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Kadro Atama Şube Müd.Akademik Kadro Kullanma İzni Alınması
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Kadro Atama Şube Müd.Akademik Personel Açıktan Atama İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Kadro Atama Şube Müd.Akademik Personel Bilgi Edinme İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Kadro Atama Şube Müd.Akademik Personel Derece Kademe ve Kıdem Terfi İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Kadro Atama Şube Müd.Akademik Personel Mal Bildirim Beyanı İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Kadro Atama Şube Müd.Akademik Personel Naklen Atama İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Kadro Atama Şube Müd.Akademik Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Kadro Atama Şube Müd.Akademik Personel Yeniden Tayin İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Kadro Atama Şube Müd.Akademik Personel Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimi Değerlendirme İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Kadro Atama Şube Müd.Doçentlik Sınavı ve Doçentlik Eser İnceleme Görevlendirmeleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Kadro Atama Şube Müd.Öğretim Elemanı İlanı İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıAkademik Kadro Atama Şube Müd.Öğretim Üyesi Kadro İlanı İşlemleri