Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Hizmetin Adı[Filter]
Hizmetin Dayanağı
Hizmetten Yararlananlar
İş Akış Şeması
Görev Tanımı
Prosedür - Talimat
Kullanılan Form
Kontrol Ortamı Verileri
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
       
[Expand]
Personel Daire Başkanlığı
Maaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.
657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Primlerinin/GSS Primlerinin Gönderilmesi
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Dekan Vekili Farkı
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Doçent Farkı
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Eğitim Öğretim Ödeneği Farkı
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Ek Karşılık Ödemeleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Fazla Mesai
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Geçici Görev Yollukları
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Giyim Yardımı vb. Ödemeler
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Görev Zararı Ödemeleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Jüri (Profesörlük ve Doçentlik) Ödemeleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Kişi Borçları
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Kıst Maaş İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Maaş İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Rayiç Bedeller
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Sendika Bildirimleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Sürekli Görev Yollukları
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Sürekli İşçi 4-B Yabancı Uyruklu Personel Maaş İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Sürekli İşçi ve 4-B Personel Primlerinin Gönderilmesi
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıMaaş ve Tahakkuk İşleri Şube Müd.Yabancı Uyruklu Personel Primlerinin Gönderilmesi