Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Hizmetin Adı[Filter]
Hizmetin Dayanağı
Hizmetten Yararlananlar
İş Akış Şeması
Görev Tanımı
Prosedür - Talimat
Kullanılan Form
Kontrol Ortamı Verileri
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
       
[Expand]
Personel Daire Başkanlığı
Sözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.
1416 Sayılı Kanun'a Göre MEB Bursuyla Öğrenim Gören Öğrencilere Danışman Atanması
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.1416 Sayılı Kanun'a Göre MEB Bursuyla Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenim Taslağı Görüşü Alınması İşlemi
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.2547 Sayılı Kanun'un 31. Maddesi Uyarınca Görevlendirme
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.2547 Sayılı Kanun'un 38. Maddesi Uyarınca Enstitümüzden Dışarıya Öğretim Üyesi Görevlendirme
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.2547 Sayılı Kanun'un 39. Maddesine Göre ÖYP'li Araştırma Görevlilerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri ve Eğitim Durumlarının Takibi
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.2547 Sayılı Kanun'un 40/a Maddesi Uyarınca Enstitü İçinde Öğretim Üyesi Görevlendirme
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.2547 Sayılı Kanun'un 40/a Maddesi Uyarınca Vakıf Üniversitesine Ek Ders Görevlendirmesi
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.2547 Sayılı Kanun'un 40/a ve 40/d maddeleri uyarınca Dışarıdan Öğretim Üyesi Görevlendirme
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.2547 Sayılı Kanun'un 40/a ve 40/d maddeleri uyarınca Enstitüden Öğretim Üyesi Görevlendirme
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.2547 Sayılı Kanun'un 40/b Maddesi Uyarınca Dışarıdan Öğretim Üyesi Görevlendirme
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.2547 Sayılı Kanun'un 40/b Maddesi Uyarınca Enstitümüzden Öğretim Üyesi Görevlendirme
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Kısa Süreli Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirmeler
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.4/B Sözleşme Feshi
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.4/B Sözleşme Yenilenmesi
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.4/B Sözleşmeli Personel İstihdamı
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.6245 Sayılı Harcırah Kanununa Göre Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirmeler
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.Araştırma Görevlisi Yurtiçi-Yurtdışı Uzun Süreli Görevlendirme
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.Hizmet (Gri) Pasaport İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.Hizmet Damgalı Pasaport İşlemleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.İşçilerin Toplu İş Sözleşmeleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.Öğretim Üyesi, Sürekli Atanan Öğretim Görevlisi ve Okutmanların Yurtiçi-Yurtdışı Uzun Süreli Görevlendirmeleri
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.Sözleşmeli Personelin Yabancı Dil Bilgisi Güncellemesi
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.Sürekli İşçi İstihdamı
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.TGB Görevlendirilmesi
[Expand]Personel Daire BaşkanlığıSözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel İlk Atama
Sayfa: 1 / 2 (28 öğe)
Prev
[1]
2
Next