Sayfa: 1 / 11 (201 öğe)
Prev< Önceki
[1]
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Sonraki >Next
Türü(Ascending)[Filter]
Detay[Filter]
Link
 
[Condition]
 
[Collapse]Anayasa
 T.C. ANAYASASIhttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
 T.C. ANAYASASI'NIN YÜKSEKÖĞRETİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİhttp://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/15776
[Collapse]BK Kararları
 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararıhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028M1-1.pdf
 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-1.pdf
 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/05/20060505-1.htm
 Kamu Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Faiz Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/10/20101019-1..htm
 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar İle Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110105-1.htm
 Yurtdışı Gündeliklerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Bakanlar Kurulu Kararıhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180216-4.pdf
 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıhttp://www.yok.gov.tr/documents/10279/37067910/Yuksekogretim_Kurumlarinda_Yabanci_Uyruklu_Ogretim_Gorevlilerin_Calistirilmasina_Iliskin_Karar.pdf/
 Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararıhttp://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/16429
 Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler Ve Öğretim Elemanları İle İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131130-2.htm
[Collapse]CB Kararnamesi
 2 No'lu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesihttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.2.pdf
 3 No'lu Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesihttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.3.pdf
 4 No'lu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesihttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.4.pdf
[Collapse]Kanun (Bir sonraki sayfadan devam ediyor.)
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunuhttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf
 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunhttp://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4483.pdf
Sayfa: 1 / 11 (201 öğe)
Prev< Önceki
[1]
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Sonraki >Next