Hizmet Ünitesi[Filter]
Hizmet Ünitesi Alt Birimi[Filter]
Stratejik Amaç[Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Collapse]Bilgi Işlem Daire BaşkanlığıYazılım ve Web Yönetimi Birimi -> Yazılım Grubu

Bilişim Uygulama Yazılım Alt Yapısının Güçlendirilmesi

 
Stratejik Hedef
Stratejik Eylem
Üniversitemiz ana web sayfasının, idari ve akademik birim web sayfalarının yeniden yapılandırılması.1. Web teknolojilerini yakından takip etmek.
2. Yeni web teknolojilerinin ilgili personelce kazanılmasını sağlayacak altyapı oluşturmak.
3. Görsel ve sanatsal açıdan gerekli iyileştirmeler için ilgili bölümlerden destek almak.
4. Web sayfası geliştirme ve kullanıcı geribildirimlerini sağlamak için ayrı bir ortam kurmak.
5. Web sayfaları için içerik sorumlularına gerekli eğitimi vermek
Diğer birimlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlar için yeni uygulama yazılımlarının tedarik edilmesinde teknik destek sağlanması.
1. İyi eğitimli ve geniş perspektifli personeli bu tür çalışmalar için bulundurmak.
2. İhtiyaç makamları ile ortak çalışma grupları kurmak ve bu grupların çalışmasını kurumsal olarak izlemek.
Ortaya çıkacak ihtiyaçlar için yeni uygulama yazılımlarının geliştirilmesi.
1. Kullanıcıların kurumsal ihtiyaçlarını sürekli izlemek.
2. Mevzuata bağlı değişiklik ve gereksinimleri izlemek.
3. Kurumun ihtiyacı olan yazılımların dışa bağımlılığını azaltıp kurum içerisinde geliştirilmesini sağlamak
Mevcut verilerin güvenli olmasının sağlanması.1. Kurulmuş olan uygulama programlarına aktarılmış olan bilgilerin eksiklerinin belirlenmesi, eksik bilgilerinin girişinin sağlanması.
2. Programlara girilmiş bilgilerdeki tutarsızlık ve hataların giderilmesi ve izlenmesi için yapılanmanın sağlanması.
3. Yazılım içerisinde veriye erişim yetkilerinin düzenlenip kontrol edilmesi ve veritabanında önemli bilgilerin şifrelenerek tutulması
Yönetimsel Uygulama Programlarının yaygınlaştırılması (Maaş, Mutemet, İş Sağlığı Güvenliği, İç kontrol vb. gibi yazılımlar)1. Mevcut uygulama programlarından satın alınanların bakım ve güncelleme anlaşmalarını yaparak eksiklerin ve hataların giderilmesi, birim bünyesinde geliştirilen yazılımların da hata takibinin yapılıp düzeltilmesi.
2. Mevzuat değişikliklerini yakından izlemek ve güncellemeleri yapmak.
3. Mevcut ve yeni yönetimsel uygulama programlarının veri paylaşımını sağlayabilmesi için tek bir veri tabanında birleştirilmesi için çalışma yapmak. Ve bunlara uygun sistemler arası haberleşme servisleri yazmak.
4. Yazılım projelerimizde kullanmak üzere yazılım geliştirme standartlarımızı belirlemek.
5. Gelişen yeni teknolojilere ayak uydurabilmek için gerekli yazılım geliştirme eğitimlerini almak.

Sayfa: 1 / 3 (3 öğe)
Prev< Önceki
[1]
2
3
Sonraki >Next