Sayfa: 1 / 16 (381 öğe)
Prev< Önceki
[1]
2
3
4
5
6
7
14
15
16
Sonraki >Next
Standart Ana Maddesi(Ascending)[Filter]
 
Kod Açıklama(Ascending)[Filter]
 
Açıklama(Ascending)[Filter]
 
Eylem Kod Num.(Ascending)[Filter]
Detay(Ascending)[Filter]
Mevcut Durum[Filter]
Öngörülen Eylemler[Filter]
    
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Collapse]I. Kontrol Ortamı (Bir sonraki sayfadan devam ediyor.)
 [Collapse]Etik Değerler ve Dürüstlük - KOS 1.1
  [Collapse]İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
   [Collapse]Eylem: KOS 1.1.1
    Sorumlu Birim: İKİYK SGDB
İşbirliği Birim: Üst Yönetim
Çıktı/Sonuç: Bilgilendirme Toplantıları
Tamamlanma Tarihi: Sürekli
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince iç kontrol süreci, kurum İç Kontrol Koordinatörü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.İç kontrol sistemi ve işleyişinin, yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesini ve desteklenmesini temin etmek amacıyla, bilgilendirme toplantıları düzenlenmesine devam edilecektir.
   [Collapse]Eylem: KOS 1.1.2
    Sorumlu Birim: Personel DB
İşbirliği Birim: Tüm Birimler
Çıktı/Sonuç: Eğitim Programı
Tamamlanma Tarihi: Sürekli
İç kontrol sistemi kuruluş çalışmaları kapsamında, iç kontrole yönelik farkındalığı artırabilmek için yöneticiler ve personelin katılımı ile eğitim gerçekleştirilmiş, kurum "İç Kontrol Sistemi" yazılım programı tamamlanmıştır. Her birimimizde ayrı ayrı çalışma grupları oluşturulmuştur.Yönetici ve personelin, iç kontrol sistemi ve işleyişine ilişkin farkındalığını ve sahiplenilmesini artırmaya yönelik olarak, iç kontrolün, hizmet içi eğitim programlarına dahil edilmesi sağlanacaktır.
   [Collapse]Eylem: KOS 1.1.3
    Sorumlu Birim: Tüm Birimler
İşbirliği Birim:
Çıktı/Sonuç: Birim Yöneticisi Değerlendirme Raporu
Tamamlanma Tarihi: Sürekli
Enstitü İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuş, "İYTE İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Yönergesi" hazırlanmıştır. Enstitü iç kontrol sistemi "yönetim modülü" üzerinden yöneticilerin çalışmaları izleyebilmesi ve değerlendirebilmesi hedeflenmiştir.Birim yöneticilerinin, iç kontrol sistemi yönetim modülü üzerinden iç kontrol çalışmalarını izlemesi, eksiklikleri tespit etmesi ve düzeltilmesini sağlaması temin edilecektir.
 [Collapse]Etik Değerler ve Dürüstlük - KOS 1.2
  [Collapse]İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.
   [Collapse]Eylem: KOS 1.2.1
    Sorumlu Birim: Tüm Birimler
İşbirliği Birim: Üst Yönetim
Çıktı/Sonuç: Değerlendirme Toplantıları
Tamamlanma Tarihi: Sürekli
Enstitü yönetici ve personelinin katılımı ile iç kontrol farkındalık çalışmaları kapsamında eğitim alınmış, bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.Yöneticiler, iç kontrol sisteminin uygulanmasında, sorumlulukları çerçevesinde, dürüst yönetim anlayışına sahip bir şekilde, mevzuata aykırı faaliyetleri engelleyerek, katılımcı yönetim anlayışına uygun bir çalışma ortamı ve saydamlığı sağlayacak ve bu konuda personele örnek olacaktır.
   [Collapse]Eylem: KOS 1.2.2
    Sorumlu Birim: İKİYK
İşbirliği Birim: Tüm Birimler
Çıktı/Sonuç: Değerlendirme Raporları - Toplantı Tutanakları
Tamamlanma Tarihi: Sürekli
SGDB İç Kontrol Birimi tarafından periyodik değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir. İç kontrol çalışmaları kurum koordinatörlüğü ve birim yöneticileri sorumluluğunda yürütülmektedir.Kurum ve birim bazında 6’şar aylık periyodik toplantılar yapılarak, iç kontrol sistemi uygulamaları değerlendirilecek, iyi uygulama örneklerinin duyurulması sağlanacaktır.
 [Collapse]Etik Değerler ve Dürüstlük - KOS 1.3 (Bir sonraki sayfadan devam ediyor.)
  [Collapse]Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. (Bir sonraki sayfadan devam ediyor.)
   [Collapse]Eylem: KOS 1.3.1
    Sorumlu Birim: Üst Yönetim
İşbirliği Birim:
Çıktı/Sonuç: Senato Kararı
Tamamlanma Tarihi: 31.12.2018
657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki hükümler uygulanmaktadır.Enstitümüz Etik Kurul’u oluşturulacaktır.
   [Collapse]Eylem: KOS 1.3.2
    Sorumlu Birim: SGDB
İşbirliği Birim: Üst Yönetim
Çıktı/Sonuç: Yönerge
Tamamlanma Tarihi: 31.12.2018
 Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurul Yönergesi hazırlanacaktır.
   [Collapse]Eylem: KOS 1.3.3
    Sorumlu Birim: SGDB
İşbirliği Birim: Etik Kurul
Çıktı/Sonuç: Web Sitesi - Elektronik Duyuru
Tamamlanma Tarihi: 31.12.2018
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu oluşturulmuştur.Etik kurallar ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanın aktif olarak Etik Kurulu web sayfasında yayınlanması ve tüm personelin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
   [Collapse]Eylem: KOS 1.3.4
    Sorumlu Birim: Personel DB
İşbirliği Birim: Tüm Birimler
Çıktı/Sonuç: Eğitim Programı
Tamamlanma Tarihi: Sürekli
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi hazırlanmıştır.Etik davranış ilkelerinin, aday memur eğitimi ve hizmet içi eğitim programlarına dahil edilmesi sağlanacaktır.
Sayfa: 1 / 16 (381 öğe)
Prev< Önceki
[1]
2
3
4
5
6
7
14
15
16
Sonraki >Next