Excel'e aktar...

Sayfa 1 / 3 (139 öğe)
Prev
[1]
2
3
Next
Hzmet Adı
[Collapse]Hizmet Ünitesi(Ascending)[Filter]
-
-
Alt Birim(Ascending)[Filter]
Hzmet Adı Total
[Collapse]Bilgi Işlem Daire BaşkanlığıBilgi Güvenliği ve Yönetimi Birimi3
Idari Işler ve Donanım Şube Müdürlüğü -> Ağ ve Sistem Yönetim Birimi22
Idari Işler ve Donanım Şube Müdürlüğü -> Satınalma Birimi21
Idari Işler ve Donanım Şube Müdürlüğü -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi5
Idari Işler ve Donanım Şube Müdürlüğü -> Teknik Hizmetler Birimi5
Özel Kalem2
Yazılım Şube Müdürlüğü -> Web Yönetim Birimi2
Yazılım Şube Müdürlüğü -> Yazılım Birimi8
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı Total68
[Collapse]Fen FakültesiBölüm Sekreterliği89
Fakülte Sekreterliği -> İdari İşler Birimi18
Fakülte Sekreterliği -> Mali İşler Birimi16
Fakülte Sekreterliği -> Öğrenci İşleri Birimi42
Fakülte Sekreterliği -> Özel Kalem4
Fakülte Sekreterliği -> Personel İşleri Birimi45
Fakülte Sekreterliği -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi14
Fen Fakültesi Total228
[Collapse]Genel Kültür Dersleri Bölümü 2
[Collapse]Genel SekreterlikDestek Hizmetleri Şube Müdürlüğü21
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü13
Hukuk Müşavirliği12
Yazı Işleri Şube Müdürlüğü14
Yazı Işleri Şube Müdürlüğü -> Bilgi Edinme Birimi2
Yazı Işleri Şube Müdürlüğü -> EBYS Birimi3
Yazı Işleri Şube Müdürlüğü -> Genel Evrak Birimi4
Genel Sekreterlik Total69
[Collapse]Idari ve Mali Işler Daire BaşkanlığıÖzel Kalem8
Satınalma Şube Müdürlüğü (Cari)20
Satınalma Şube Müdürlüğü (Yatırım)23
Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi12
Idari ve Mali Işler Daire Başkanlığı Total63
[Collapse]Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıDestek Hizmetleri Birimi5
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme Birimi8
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Referans Birimi4
Mali Işler Birimi10
Mali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi9
Özel Kalem5
Sosyal Medya ve Görsel Birimi3
Teknik Hizmetler Birimi8
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Total52
[Collapse]Lisansüstü Eğitim EnstitüsüEnstitü Sekreterliği -> İdari İşler Birimi5
Enstitü Sekreterliği -> Kurul İşleri Birimi2
Enstitü Sekreterliği -> Mali İşler Birimi11
Enstitü Sekreterliği -> Öğrenci İşleri Birimi54
Enstitü Sekreterliği -> Özel Kalem5
Enstitü Sekreterliği -> Personel İşleri Birimi13
Enstitü Sekreterliği -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi13
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Total103
[Collapse]Mimarlık FakültesiBölüm Sekreterliği87
Fakülte Sekreterliği -> İdari İşler Birimi17
Grand Total1846
Sayfa 1 / 3 (139 öğe)
Prev
[1]
2
3
Next