İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Teknik Hizmetler Birimi


Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi İşlemleri
İş Akış Şeması