İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Teknik Hizmetler Birimi


Elektronik Kitap Kayıt İşlemleri
İş Akış Şeması