İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı
Idari Işler ve Donanım Şube Müdürlüğü -> Satınalma Birimi


Bilgisayar Alım Süreci
İş Akış Şeması