İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


Tek Yetki Belgesi Kullanılarak Doğrudan Temin ile Satın Alma(Yurtiçi)
İş Akış Şeması