İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


Bağış ve Yardım Alma Yolu İle Taşınır İşlemleri
İş Akış Şeması