İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


Taşınır Kayıttan Düşme Çıkış İşlemleri
İş Akış Şeması