İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


Satın Alma Yolu İle Taşınır Girişi
İş Akış Şeması