İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri
İş Akış Şeması