İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Ambarlar Arası Devir İşlemleri
İş Akış Şeması