İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Yürütme Birimi)


AB Projesi Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu
İş Akış Şeması