İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Sağlık Raporu (Destek Birimi)
İş Akış Şeması