İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Revize Talebi (Destek Birimi)
İş Akış Şeması