İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Teknik Hizmetler Birimi


Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi İşlemleri
Personel Görev Tanımı

Daire Başkanı

Kütüphaneci

Memur