İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sosyal Medya ve Görsel Birimi


Basılı Süreli Yayın İşlemleri
Personel Görev Tanımı

Daire Başkanı

Uzman