İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sosyal Medya ve Görsel Birimi


Kütüphane Web Sayfası Düzenleme İşlemleri
Personel Görev Tanımı

Daire Başkanı

Uzman