İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Teknik Hizmetler Birimi


Sınıflama ve Kataloglama İşlemleri
Personel Görev Tanımı

Daire Başkanı

Kütüphaneci