İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Taşınır Kontrol Yetkilisi İşlemleri
Personel Görev Tanımı

Daire Başkanı

Şube Müdürü

Taşınır Kontrol Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi