İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel Sekreterlik
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü


İlaçlama Talebi
Personel Görev Tanımı

Memur : Gerekli yazışmaları yapıp,süreci takip eder.