İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Kurum İçi Veri Talebi
Personel Görev Tanımı

İstatistikçi: Veri toplama, düzenleme, grafik ve tablolar oluşturma.