İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Personel İşleri Birimi


Temizlik şirketi imza çizelgeleri
Personel Görev Tanımı

Personel İşleri Birim Personeli :

- Gelen evrakın kontrolünü yapar,

- Rektörlük Makamına EBYS üzerinden yazı yazar,

Fakülte Sekreteri :

- Dekanlık Makamına gelen yazıları sevk ve kontrol eder,

- EBYS üzerinden işlemi tamamlanmış yazıları paraflar,

Dekan :

- EBYS üzerinden yazılan yazıları onaylayarak imzalar.