İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı
Idari Işler ve Donanım Şube Müdürlüğü -> Satınalma Birimi


Bilgisayar Alım Süreci
Personel Görev Tanımı

Memur: Enstitümüz birimlerinin Bilgisayar, Donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespiti için ön hazırlıkları yapmak ve talepleri toplamak. Birimlerden gelen Bilgisayar, Donanım ve yazılım taleplerinin  dosyalanması ve liste haline getirmek.

Şube Müdürü: Enstitümüzden gelenYazılım Donanım Talep listesini kontrol ederek gerekli düzenlemeleri yapıp Daire Başkanına sunmak.

Daire Başkanı: Listenin son halini onaylamak.