İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı
Idari ve Mali Işler Birimi -> Satınalma Birimi


Kesin Teminat İadesi
Personel Görev Tanımı

Satınalma sorumlusu:  Kesin teminatların takibi ve firmalara iadesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile ilgili yazışmaları yapar.

Şube Müdürü: İşlemlerin mevzuata uygun yapılması ve  doğru olarak hazırlanması işlemlerini takip eder.

Daire Başkanı: Yapılan işlemin onayını verir.