İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Personel Daire Başkanlığı
Özel Kalem


Kurum İçi Giden Evrak
Personel Görev Tanımı

Memur, Kurum içi giden evrakları kontrol eder ve zimmetle gitmesi için zimmetler.