İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> İdari İşler Birimi


E-Posta/Web Adresi Açılması
Personel Görev Tanımı

İdari İşler Birim Personeli :

- Gelen evrakın kontrolünü yapar,

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığına talep yazı ile iletir,

- İlgili Birim ve kişilerle iletişim kurarak evrak takibini yapar.

Fakülte Sekreteri :

- Dekanlık Makamına gelen yazıyı sevk ve kontrol eder,

- EBYS üzerinden yazılan yazıyı paraflar.

Dekan :

- EBYS üzerinden yazılan yazıyı onaylayarak imzalar.