İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme Birimi


Ödünç Verme İşlemleri
Personel Görev Tanımı

Daire Başkanı

Şube Müdürü

Kütüphaneci