İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanıcı Hizmetleri Birimi -> Ödünç Verme Birimi


ILL Süreci İşlemleri
Personel Görev Tanımı

Daire Başkanı

Şube Müdürü

Kütüphaneci