İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Destek Birimi)


Ders Değerlendirme Anketi
Personel Görev Tanımı

İstatistikçi: Anket formunun oluşturulması, ÖBS'ye yüklenmesi, anket sonuçlarını izleme