İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Destek Birimi


Ders Değerlendirme Anketi
Personel Görev Tanımı

İstatistikçi: Anket formunun oluşturulması, ÖBS'ye yüklenmesi, anket sonuçlarını izleme