İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü/BAP-K -> Yürütme Birimi


TÜBİTAK Bursiyer GSS Aylık Hizmet Primleri
Personel Görev Tanımı

 

Şef; SGK'nın e-bildirge üzerinde güncellemeleri yapılan aylık hizmet primlerini TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminden Muhasebe İşlem Fişi ve Muhasebe Yönetim Sisteminden Ödeme Emri Belgesi girişi yaparak MYS sistemi üzerinden Onaya gönderir. Sistem üzerinden onaylanan Ödeme Emri Belgelerinden çıktı alarak, TÜBİTAK Muhasebe İşlem Fişleri ve ekleri ile birlikte Şube Müdürüne parafına sunar.

Şube Müdürü: İmzaya sunulan  aylık hizmet pirmlerinine ait muhasebe işlem fişlerinin ve Ödeme Emre Belgelerinin kontrolünü yaparak paraflar.

Daire Başkanı: Sistem üzerinde onaylanmış olan Ödeme Emri Belgelerini ve TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde hazırlanan muhasebe işlem fişlerini paraflayarak, Genel Sekreter ve Araştırmalar Direktörlüğüne  imzaya sunar.