İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Yürütme Birimi)


TÜBİTAK Bursiyerleri Aylık Burs Ödemelerinin Hazırlanması
Personel Görev Tanımı

 

Memur: Aylık burs formlarını ekleri ile birlikte kontrol eder ve TTS ve MYS 'den Muhasebe İşlem Fişlerini hazırlar ve paraflar.

Şef: Muhasebe işlem fişlerini, Ödeme Emri Belgelerini ve eklerini  kontrol eder, Burs Ödeme Listesine kayıt yapar ve paraflar.

Şube Müdürü: Muhasebe işlem fişlerini ve Ödeme Emri Belgelerini kontrol eder ve paraflar.

Daire Başkanı: Muhasebe işlem fişlerini ve Ödeme Emri Belgelerini Gerçekleştirme Görevlisi olarak MYS üzerinden onayar ve ıslak imza ile imzalar ve harcama yetkilisine imzaya sunar.