İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Yürütme Birimi)


TÜBİTAK Bursiyer SGK İşten Ayrılış
Personel Görev Tanımı

Şef : SGK e-bildirge üzerinden bursiyerin işten ayrılış bildirgesini gerekli bilgileri girerek düzenlemek ve işten ayrılış bildirgesininin çıktısını alarak şube müdürüne sunmak.

Şube Müdürü : İşten ayrılış bildirgesinin kontrolünü yaparak, belge türüne göre (22 veya 43) bilgisayarda listeye eklemek.