İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Araştırmalar Direktörlüğü -> Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Yürütme Birimi)


TÜBİTAK Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi
Personel Görev Tanımı

Memur; Proje yürütücüsünün yaptığı fazla harcamanın hesaba yatırdığını belirten dokont doğrultusunda, TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminden geri ödeme işlemini yapar.

Şef; İşlemin doğruluğunu kontrol eder, paraflar.