İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


Piyasa Fiyat Araştırması Yapılarak Doğrudan Temin İle Satın Alma(Yurtdışı)
Personel Görev Tanımı

Daire Başkanı

Şube Müdürü

Uzman

Memur