İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Mali Işler Birimi


Tek Yetki Belgesi Kullanılarak Doğrudan Temin ile Satın Alma(Yurtdışı)
Personel Görev Tanımı

Daire Başkanı

Şube Müdürü

Uzman

Memur